Biz kimiz,

Web sitemizin adresi: https://mutekolektif.com.

Hangi kişisel verileri topluyoruz ve neden topluyoruz

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında, yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca spam tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı kullanıcı aracısı dizesini topluyoruz.

E-posta adresinizden oluşturulan anonimleştirilmiş bir dize (karma olarak da adlandırılır), kullanıp kullanmadığınızı görmek için Gravatar hizmetine sağlanabilir. Gravatar hizmeti gizlilik politikası burada mevcuttur: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuz onaylandıktan sonra profil resminiz yorumunuz bağlamında herkese görünür hale gelir.

Medya

Web sitesine resim yüklerseniz, gömülü konum verileri (EXIF GPS) dahil olan resimleri yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesini ziyaret edenler, web sitesindeki resimlerden herhangi bir konum verisini indirebilir ve çıkarabilir.

İletişim Formları

Kişisel verileriniz, online form aracılığıyla tarafınızdan elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (açık rızanız, sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaati için zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Teklif Al Formunu dolduran gerçek kişi girişimcilerden kişisel verilerini ve tüzel kişi şirketlerinin imza yetkililerinin ve gerçek kişi şirket ortaklarının kişisel verilerini kendileri ile iletişime geçebilmek amacı ile talep etmekte ve işlemektedir.  İşbu kişisel veriler www.mutekolektif.com alan adlı web sitesi online platform üzerinden kişisel veri sahiplerinin açık rızaları doğrultusunda hazırlamış oldukları Teklif Al formu yöntemi ile elde edilmektedir.

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, adınızı, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlere kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmak zorunda kalmazsınız. Bu çerezler bir yıl sürecek. Giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır. Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçimlerinizi kaydetmek için ayrıca birkaç çerez ayarlayacağız. Giriş çerezleri iki gün, ekran seçenekleri çerezleri ise bir yıl sürer. “Beni Hatırla”yı seçerseniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır. Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız, tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece yeni düzenlediğiniz makalenin posta kimliğini gösterir. 1 gün sonra biter.

Diğer web sitelerinden gömülü içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülü içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi davranır. Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş ek izleme yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi izlemek de dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analitik

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri:

Kişisel veriler, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak,

·         MUTE KOLEKTİF ’in tabi olduğu her türlü kanun ve sair mevzuat hükümleri kapsamındaki amaçlarının, yasal yükümlülüklerinin ve işbu dokumanda belirtilmiş olan amaçların yerine getirilmesi amacı ile, bu amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak suretiyle,

·         İşbu dokümanda belirtilmiş amaçlar dışında kullanılmamak üzere,

·         Veri ve bilgi güvenliğine ilişkin gerekli olan tedbirler alınmak suretiyle,

·         Dürüstlük kurallarına uygun olarak,

·         Gerektiğinde güncellenerek,

·         Belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olarak,

·         Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca,

·         Gerçek kişilerin açık rızaları alınarak işlenmektedir.

Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Kişisel Verilerin Aktarılması İlkeleri:

Mute Kolektif veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokumanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar;

a-      Mute Kolektif iş ortakları,

b-      Mute Kolektif tedarikçileri,

c-      Mute Kolektif danışmanları,

d-      Mute Kolektif hissedarları,

e-      Mute Kolektif şirket yetkilileri,

f-       Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

g-      Hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Bu, takip eden yorumları bir denetleme kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyıp onaylayabilmemiz içindir. Web sitemize kaydolan kullanıcılar için (varsa), sağladıkları kişisel bilgileri de kullanıcı profillerinde saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adlarını değiştirememeleri dışında). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerinde hangi haklara sahipsiniz?

Bu sitede bir hesabınız varsa veya yorum bıraktıysanız, bize sağladığınız veriler de dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı talep edebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri silmemizi de talep edebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarıyla saklamak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin İlkeler:


Veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Mute Kolektif tarafından doğrudan doğruya ya da ilgilisinin talebi üzerine kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde belirtildiği üzere, ‘‘Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik’’   kapsamında   yasal süreler veya şirket içi politikalar kapsamında belirtilen süreleri sonunda silinecek, imha edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır.  Mute Kolektif tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile; silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

İşbu doküman ile tarafımızla paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hukuka uygun olarak toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarılmasına yukarıda sayılan amaçlar gereğince ve ilgili kamu kurum /kuruluşları ve bu kapsamda üçüncü kişilere aktarımına açık, yazılı rızanız ile izin vermiş bulunmaktasınız. İşbu dokümanda belirtilen hükümleri, tüzel kişi firma olarak kabul etmeniz halinde, bünyenizdeki kişisel veri sahibi çalışanlarınızdan, danışmanlarınızdan ve/veya sair gerçek kişilerin kişisel verilerini tarafımızla paylaşmadan evvel, kişisel veri sahiplerinden kişisel verilerinin yukarıda sayılan amaçlar gereğince toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve bu kapsamda aynı amaçlara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakler ile  ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması konusunda yazılı açık rızalarını içerecek şekilde izin aldığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Open chat